BKD

BADAN KEHORMATAN DEWAN

Ketua:1.H. Usep Saefullah, SH, MH(F. PAN)
Wakil Ketua:2.Hj. Tuti Alawiyah(F. Gerindra)
Anggota:3.H. Dadeng Wahyudi, S.Pd, ME(F. PKS)
  4.Amin Sugandi, SE, MM(F. Golkar)
  5.Lukmanudin Ar- Rasyid(F. PPB)
  6.Halim Yohanes. SE(F. PDIP)
  7.Abdul Jalil, S.Sos(F. Demokrat)